Academy Awards 2011

03:30 Аймшгийн УСК

  » Academy Awards 2011 » 03:30 Аймшгийн УСККиноны агуулга:

Эдийн шунал хүнийг юу ч хийхээс буцахгүй байдалд хүргэж байгаа талаар энэхүү кинонд гарах бөгөөд, өнөөдөр эх орны минь газар эхийн баялагт шунахайрсан цэвдэг сэтгэлтнүүдийг хожим ямар үр дүн хүлээж байгааг хэдэн хүнээр төлөөлүүлэн харуулахыг зорилоо.

  • Зохиолч: М.Энхдалай
  • Найруулагч: Б.Ойдов, М.Энхдалай
  • Оператор: Ц.Түвшинтөгс
  • Зураач: Э.Батцэнгэл
  • Гол дүр: П.Ариунбаатар, Н.Болдцэцэг, Д.Төмөрбаатар, Э.Чинбат