Academy Awards 2013

Амьдрал Баримтат Кино

  » Academy Awards 2013 » Амьдрал Баримтат КиноКиноны агуулга:

Өнөөдөр Монголд 9,000 орчим хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй иргэд байгаагийн 1% буюу 100 хүрэхгүй хүн л хөдөлмөр эрхэлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр иргэдийн 99% буюу 8,900 орчим хүн нийгмээс ангид тусгаарлагдан өдөр хоногийг өнгөрөөн амьдарч байгаа юм. Тиймээс эдгээр хүмүүсийг нийгэмшүүлэх, ажлын байраар хангах, цаашлаад хүн ёсоор харицах асуудал нийгмийн өмнө тавигдаж байна. / Мэдээлэлийн эхйиг Цэгц фильм /

  • Найруулагч: О.Анхбаяр
  • Продьюсер: С.Оюун
  • Редактор: Д.Ган-Очир
  • Зураглаач: Д.Түмэнжаргал
  • Эвлүүлэгч: Д.Очирчулуун