МҮКУА

Кино наадам хүндэтгэлийн арга хэмжээ

MONGOLIAN ACADEMY AWARDS

Монголын кино урлагийн шилдэг бүтээл, уран бүтээлчдийг шалгаруулах "MONGOLIAN ACADEMY AWARDS" кино наадам.

Beautiful Design

“Academy awards” 2011 кино наадам

2010-2011.03.01 онд нээлтээ хийсэн уран сайхны киноноос “Academy awards 2011” кино наадамд 27 уран сайхны кино, 6 баримтат кино 17 номинациар өрсөлдөж шилдэгээ тодруулсан.

Дэлгэрэнгүй...
Beautiful Design

“Academy awards” 2012 кино наадам

2011-2012.03.01 онд нээлтээ хийсэн уран сайхны киноноос “Academy awards 2012” кино наадамд 12 уран сайхны кино, 3 баримтат кино 18, номинациар өрсөлдөж шилдэгээ тодруулсан.

Дэлгэрэнгүй...
Beautiful Design

“Academy awards” 2013 кино наадам

2012 – 2013-05.01 онд нээлтээ хийсэн уран сайхны киноноос “Academy awards 2013” кино наадамд 10 уран сайхны кино, 7 баримтат кино, 14 богино хэмжээний кино, нийт 31 кино, 18 номинациар өрсөлдөж шилдэгээ тодруулсан.

Дэлгэрэнгүй...
Beautiful Design

“Academy awards” 2014 кино наадам

2013-2014 онд нээлтээ хийсэн уран сайхны киноноос “Academy awards 2014” кино наадамд 11 уран сайхны кино, 7 баримтат кино, 5 богино хэмжээний кино 23 номинациар өрсөлдөж шилдэгээ тодруулсан.

Дэлгэрэнгүй...